Medalla d’Or de Santanyí (Mallorca):

Un quern de mots d’agraïment

 

Breu parlament pronunciat amb motiu de sa recepció de sa Medalla d'Or de Santanyí per

Llorenç Vidal

 

 

Bon vespre a tots:

 

Som aquí, amb voltros, i casi no m’ho puc creure, que hi sigui per rebre sa Medalla d’Or de Santanyí... I no m’ho puc creure perque pens que heu sobrevalorat es meus escassos mèrits, ja que jo, de veres, consider que he fet ben poques coses mereixedores d’aquesta distinció, per lo qual no l’esperava ni d’enfora fer-hi.

Si me l’heu concedida com a fundador d’es "Dia Escolar de sa No-violència i sa Pau", això ès una cosa molt senzilla: se me va ocórrer a mi, però se li hagués pogut ocórrer a qualsevol altre. Tal volta s’unic petit mèrit ha estat sa tenacitat en mantenir-lo, des de sa seva fundació, contra totes ses dificultats, durant més de coranta anys; però d’això n’ès capaç qualsevol caparrut com jo. I com a escriptor i poeta tenc una realista i modesta opinió de mi mateix. A un poema publicat fa poc a sa revista cultural gaditana "Tántalo" me definia a mi mateix amb aquestes paraules:

 

"Som un poeta menor

d’una literatura mi-

noritària.

Em captiva es foc d’es dia,

sa màgia de sa paraula

i ets ensomnis amagats

a dins es racons de s’ànima".

 

Si a un li donen un premi que se mereix, ha de dir "gràcies" per gentilesa, però si a un li donen un premi d’es qual no n’ès mereixedor o just n’ès mereixedor a mitges, ha dir "gràcies" dues vegades. Per això a tots voltros, a sa corporació municipal, an ets amics que amb sos vostros parlaments heu exagerat –i tant!- es meus migrats mereixements i a tots es que estau aquí vos dic, de tot cor, "moltes de gràcies" .

 

I ara permeteu-me un doble brindis:

 

Primerament, brind aquesta Medalla d’Or de Santanyí a tots es mestres, professors i dirigents de grups juvenils, pacifistes i de drets humans que, un any darrera s’altre, cada 30 de gener fan realitat s’obra d’es "Dia Escolar de la No-violència i sa Pau" a ses seves escoles, col.legis i instituts.

 

En segon lloc, brind aquesta Medalla d’Or de Santanyí a mumpare, a mumare i an es meu germà, es cossos d’es quals reposen en es nostro cementeri santanyiner, ja que ells se n’haurien alegrat d’haver pogut estar avui aquí amb noltros. Però no just a ells, sinó també a tots es nostros avantpassats -es vostros i es meus- que amb so seu esforç callat, a vegades ben humil, una generació darrera s’altra, han construit aquest poble que tant estimam.

 

I, per acabar, com tots es poetes, ho faré amb una poesia, un sonet dedicat a Santanyí des de sa meva residència a sa vorera de la mar atlàntica, un poema que alguns ja coneixeu perque figura en es "Pregó de ses Festes de Sant Jaume de 1994". Se titula "A SANTANYÍ, DES DE LA DIÀSPORA" i diu així:

 

Santanyí, terra de pa

d'ordi, de blat i de xeixa,

on la paraula es fa queixa

quan manca pluja. Cel clar,

 

terra de migjorn, pinar

i aigua blava, la mateixa

que banya l'Àfrica i deixa

a la platja estels de mar.

 

Com ells, pelegrins en nau,

tos fills cercam l'horitzó

quan partim del teu enclau.

 

Que, arreu, ton nom fogueró

intern sia, Anyell de Pau,

per escaufar-nos d'amor.

 

I res més, novament moltes de gràcies i una fraternal abraçada d’amic a tots.

 

Llorenç Vidal

 

Santanyí, 26 de novembre de 2005

 

* * *

 

.

A.

Anexo

Llorenç Vidal, poeta y fundador del DENIP,

Medalla de Oro de la Villa de Santanyí (Mallorca)

(Breve extracto de distintos reportajes, notas y artículos aparecidos en la prensa)

 

     El Ayuntamiento de Santanyí (Mallorca) ha concedido por unanimidad la Medalla de Oro de la Villa al poeta, educador y pacifista Lorenzo Vidal, nacido en dicha localidad y fundador del "Día Escolar de la No-violencia y la Paz" (DENIP), una experiencia educativa de renovación pedagógica difundida internacionalmente, con casi medio siglo de duración y en la que se han inspirado y se inspiran la mayoría de las iniciativas pedagógicas, nacionales e internacionales, actuales relativas a la educación para la no-violencia y la paz.

     Llorenç / Lorenzo Vidal, que ha desarrollado casi toda su vida profesional como Inspector de Educación, además de en las Islas Baleares y en Ceuta, en la provincia de Cádiz, donde reside, es autor de diversos libros sobre pedagogía no-violenta y pacifista, varias obras de poesía y tiene en su haber, entre otras distinciones, el nombramiento de Miembro de Honor de la Asociación de Escritores de Ceuta, la Mención de Honor del Premio Internacional de la UNESCO de Enseñanza de los Derechos Humanos, el Premio Ciudad de Vera de Educación y Convivencia, el Memorial Juan XXIII por la Paz, la Cruz de Caballero de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y el Premio Ramón Llull de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

     La entrega de la condecoración por el Alcalde del municipio tuvo lugar en un emotivo acto celebrado en el marco de las fiestas de San Andrés el sábado 26 de noviembre de 2005 en la monumental iglesia de Sant Andreu de la mencionada villa de Santanyí, un municipio turístico de bellísimas calas y playas situado en el sur de Mallorca, con asistencia e intervención de numerosas personalidades de la isla, que glosaron distintos aspectos poéticos, literarios, pedagógicos, pacifistas y personales de la obra de Llorenç Vidal: Damià Rigo, Asesor Cultural del Ayuntamiento; Cristòfol Vidal,  Concejal de Cultura y Educación y Director General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma; Miquel Pons, escritor; Pere Parpal, escritor; Pere Serra, Presidente del Grupo Serra de medios de comunicación;  Andreu Pons, pintor y escritor;  Bernat Vicens, Presidente del Grupo de Derechos Humanos de Mallorca; Aina Rado, Diputada en el Parlamento Balear; Antoni Vidal, poeta; Bartomeu Rotger, ex-Consejero de Educación y Cultura del Gobierno Balear; Joan Peralta, en nombre de la Consejera de Cultura del Consell de Mallorca; Catalina Sureda, Directora General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; Esteve Roig, que leyó en representación de todas una de las muchas adhesiones recibidas; Miquel Vidal, Alcalde de la Villa, y el propio Llorenç Vidal, que agradeció la distinción. 

     A continuación el maestro Andreu Bennàssar interpretó al piano el Himno del DENIP, "Hermanos de las Estrellas", de cuya música él es autor, y el Trío Ratisbona, integrado por Daniel Bara (violín), Marina Palmer Wulff (piano) y Johannes Klier (violonchelo), interpretó un concierto de música de cámara con obras de J. Haydn, C. Monti,  E. Granados, M. Ravel, G. Cassadó, J. Brahms y P. Casals.

 

 

 

 

* * *

 

 

* * *

 

 

* * *