.

 

 

Estrella Mostrejada 2010

Uns mots d’agraïment

 

per

Llorenç Vidal

 

 

Salut a tots!

 

Quan En Jaume Vallbona em va cridar a Cadis i em va dir que havíeu acordat concedir-me s’Estrella Mostrejada, em va agafar ben de sorpresa, ja que no m’ho esperava ni gens ni mica… Sovint se m’ha definit com a poeta, educador i pacifista, però sa meva tasca en aquests tres camps ha estat sempre una tasca ben modesta i francament crec que amb sa vostra distinció me sobrevalorau.

 

I, per això, vos dic ben cordialment gràcies per sa vostra gentilesa. I per dir-vos gràcies he triat tres poemes:

 

Es primer ès un poema de vers lliure, encara inèdit i que manifesta sa meva vocació de pau i de no-violència.. Se titula "Psalm del pacifista" i diu així:

 

PSALM DEL PACIFISTA

 

En aquest món de clans i de fanàtics,

facem la tolerància...

 

En aquest món que trenca els drets i els deures,

salvem els drets humans...

 

En aquest món ple d'odi i de rancúnies,

sembrem llavors d'amor...

 

En aquest món on regnen les discòrdies,

visquem com bons germans...

 

En aquest món d'exili i violència,

conrem als cors la vida...

 

En aquest món de guerres i misèria,

edifiquem la pau...

 

Es segon ès un sonet on, des de sa meva llunyania de Mallorca, li cant sa meva fidelitat. Va ser publicat p’es Círcol de Belles Arts en una edició de bibliòfil de 20 exemplars numerats, en es mes de desembre de 2006. Se titula "Lluny de la terra nativa" i diu:

 

LLUNY DE LA TERRA NATIVA

 

Ben íntim s'ha fet mon cant

lluny de la terra nativa.

Ma veu s'és tornada esquiva

i solitari el meu plant.

 

Mentre faig camí endavant,

bella llàntia votiva,

la materna llengua viva

conserv com quan era infant.

 

Rebel a tota dogmàtica

i no passiu, com la gent

domesticada i fanàtica,

 

trec vigor del pensament

i, amb una força selvàtica,

som mallorquí independent.

I es tercer, escrit amb motiu de sa vostra generositat, es titula "Als amics de Calonge que m’han otorgat s’estrella mostrejada". Ès també inèdit, com es primer, i està destinat a esser integrat en un hipotètic i futur aplec de poesies en mallorquí popular, ja sabeu que jo som un enamorat de sa llengo viva. Ès aquest zéjel assonantat:

 

ALS AMICS DE CALONGE

QUE M’HAN OTORGAT

S’ESTRELLA MOSTREJADA

(Zajal assonantat)

 

De nin mirava els estels

en nits de serenor clara...

 

Somiava que en queia un

i que amb les mans l’agafava

i ara avui em feis present

d’una estrella mostrejada.

 

De nin mirava els estels

en nits de serenor clara...

 

I res més, moltes de gràcies i una cordial aferrada p’es coll a tots.

 

Llorenç Vidal

 

Calonge, 1 de març de 2010

(Revista Dies i Coses, núm. 135,  Calonge, Mallorca, març-abril 2010)

 

* * *

 

 

* * *

 

 

* * *